GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi på Runora AB informera hur vi hanterar de personuppgifter som ni tidigare har lämnat till oss.

Runora AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal.

De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete.

De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran.

Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas, därefter så länge som lagstiftningen säger.

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare eller delas med andra.

I och med att du finns med i vår databas kan ni få våra nyhetsbrev.

Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är datainspektionen och dit vänder du dig till om du inte är nöjd med hur personuppgifterna behandlas.

Vill ni bli borttagen från vårt register, vänligen kontakta oss per mail på info@runora.se